Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 Laatimispäivä 11.2.2014

Rekisterinpitäjä

Jarmo Immonen
 Laajavuorentie 1 C 40
 40740 JYVÄSKYLÄ
 y-tunnus: 2295764-7

Yhteyshenkilö

Jarmo Immonen


Rekisterin nimi

Apuvalineverkkokauppa.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • • Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
 • • Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
 • • Markkinointi eri muodoissaan
 • • Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
 • • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • • Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

Medimatrix Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin  ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • - nimi

 • - osoite
 • 
- puhelin
 • 
- sähköposti
 • - sukupuoli

Yritykset

 • - Yrityksen nimi
 • 
- Osoite
 • 
- Y-tunnus
 • 
- Puhelin
 • 
- Muut mahdolliset tiedot

 • Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Medimatrix Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

  Rekisteröidyn kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

  Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.